Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Tid till start av behandling vid huvud- och halscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Tid till start av behandling vid huvud- och halscancer

Tid från remissankomst till specialistklinik till start av behandling vid huvud- och halscancer. Mediantid i dagar.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket43
Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer
Dagar

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

40

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer

I det det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer är målet att det till behandlingsstart skall gå högst 40 dagar.

Källor

Kvalitetsregistret för huvud- och halscancer

Granskare

Martin Beran

Nyckelord

Cancer, Huvud- och halscancer, Målnivå kvalitetsregister, Väntetider och tillgänglighet