Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Tid till start av behandling vid huvud- och halscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid till start av behandling vid huvud- och halscancer

Tid från remissankomst till specialistklinik till start av behandling vid huvud- och halscancer. Mediantid i dagar.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket45
Dagar

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

40

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer

I det det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer är målet att det till behandlingsstart skall gå högst 40 dagar.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Huvud- och halscancer, Väntetider och tillgänglighet, Cancer

Källor

Kvalitetsregistret för huvud- och halscancer