Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (112)

Mina enhetslistor

  • !
Systoliskt blodtryck lägre än 150 mmHg vid diabetes typ 1 – medicinklinik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42014Q42017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Systoliskt blodtryck lägre än 150 mmHg vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Andel personer med diabetes typ 1 som har systoliskt blodtryck lägre än 150 mmHg. Medicinklinik.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket92,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Diabetes