Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (1546)

Mina enhetslistor

  • !
Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket79,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Patienterfarenheter, Primärvård

Källor

Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting