Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Multidisciplinär konferens vid lungcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Multidisciplinär konferens vid lungcancer

Andel patienter med lungcancer som bedömts vid en multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket74,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

95

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

I Nationella lungcancerregistret är den högre målnivån satt till 95 procent

74

Socialstyrelsen

Multidisciplinär konferens vid lungcancer

70

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

I Nationella lungcancerregistret är den lägre målnivån satt till 70 procent

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Lungcancer, Cancer

Källor

Nationella lungcancerregistret (NLCR)