Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Multidisciplinär konferens vid lungcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Multidisciplinär konferens vid lungcancer

Andel patienter med lungcancer som bedömts vid en multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket74,9 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

74

Socialstyrelsen

Multidisciplinär konferens vid lungcancer

Källor

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Lungcancer, Cancer