Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Multidisciplinär konferens vid lungcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Multidisciplinär konferens vid lungcancer

Andel patienter med lungcancer som bedömts vid en multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket75 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

74

Socialstyrelsen

Multidisciplinär konferens vid lungcancer

Källor

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Nyckelord

Cancer, Lungcancer, Målnivå Socialstyrelsen