Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (68)

Mina enhetslistor

  • !
Bristningar vid förlossning bland förstföderskor
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Bristningar vid förlossning bland förstföderskor

Andel perinealbristningar av grad III och IV vid vaginal förlossning bland förstföderskor. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är fem år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket5,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård