Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Bristningar vid förlossning bland förstföderskor
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20172017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Bristningar vid förlossning bland förstföderskor

Andel perinealbristningar av grad III och IV vid vaginal förlossning bland förstföderskor. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är fem år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket7,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård

Källor

Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen