Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förtroende för 1177 Vårdguiden på webben, 1177.se
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Förtroende för 1177 Vårdguiden på webben, 1177.se

Andel i befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för 1177 Vårdguidens information och råd om hälsa och vård på webben, 1177.se.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket65,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Förtroende för hälso- och sjukvården

Källor

Hälso- och sjukvårdsbarometern