Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Påverkbar slutenvård vid kronisk sjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Påverkbar slutenvård vid kronisk sjukdom

Antal slutenvårdsperioder för hjärtsvikt, astma, KOL eller diabetes per 100 000 invånare. Personer 20 år och äldre. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket659,8
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Diabetes, Hjärtsjukdom, Astma och KOL

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen