Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Dödfödda barn
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Dödfödda barn

Antal dödfödda barn per 1 000 födda barn. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,8
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Dödlighet i befolkningen