Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Dödfödda barn
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Dödfödda barn

Antal dödfödda barn per 1 000 födda barn. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,8
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Dödlighet i befolkningen, Graviditet, förlossnings- och nyfödda