Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Besök på akutmottagning – 19 år och äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Besök på akutmottagning – 19 år och äldre

Antal besök av personer 19 år eller äldre vid sjukhusbundna akutmottagningar per 1 000 invånare

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket246,6
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Granskare

Siv-Marie Lindquist

Nyckelord

Vårdkonsumtion