Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Blodfettssänkande behandling efter hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodfettssänkande behandling efter hjärtinfarkt

Andel patienter 40–79 år med blodfettssänkande behandling 12–18 månader efter hjärtinfarkt. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85,9 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 90 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Läkemedelsbehandling, Hjärtsjukdom