Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (1109)

Mina enhetslistor

  • !
Icke-rökare vid diabetes – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Icke-rökare vid diabetes – primärvård

Andel personer, 18 år och äldre med diabetes som inte röker. Primärvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket87,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

95

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på lägst 95 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Diabetes, Hälsoläge och levnadsvanor, Primärvård

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)