Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (1226)

Mina enhetslistor

  • !
Ögonbottenundersökning vid diabetes – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q22018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Ögonbottenundersökning vid diabetes – primärvård

Andel personer med diabetes som gjort ögonbottenundersökning någon gång under de senaste tre åren. Primärvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket88,8 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

96

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för en snarlikt definierad indikator angett en andel på lägst 96 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Diabetes, Primärvård