Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (1130)

Mina enhetslistor

  • !
Fotundersökning vid diabetes – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Fotundersökning vid diabetes – primärvård

Andel personer, 18 år och äldre med diabetes som gjort fotundersökning det senaste året. Primärvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket79,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

99

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på lägst 99 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Diabetes, Primärvård

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)