Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket8
Index

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

SWEDEHEART

Nyckelord

Hjärtsjukdom