Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (89)

Mina enhetslistor

  • !
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket7,5
Index

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Hjärtsjukdom

Källor

SWEDEHEART