Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Blodfettssänkande behandling 12–18 månader efter stroke, 18-79 år
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodfettssänkande behandling 12–18 månader efter stroke, 18-79 år

Andel patienter som 12–18 månader efter sjukhusvård för stroke har blodfettssänkande läkemedelsbehandling. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa och avser tidpunkt för stroke.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket77,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 80 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Stroke, Läkemedelsbehandling

Källor

Patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen