Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Blodfettssänkande behandling 12–18 månader efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodfettssänkande behandling 12–18 månader efter stroke

Andel patienter som 12–18 månader efter sjukhusvård för stroke har blodfettssänkande läkemedelsbehandling. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket76 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

75

Socialstyrelsen

För indikatorn blodfettsänkande behandling 12–18 månader efter stroke har Socialstyrelsen fastställt målnivån till ≥ 75 procent

Källor

Patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Stroke, Läkemedelsbehandling