Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Tandundersökning de senaste två åren
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tandundersökning de senaste två åren

Antal personer per 100 invånare som undersökt sina tänder den senaste tvåårsperioden.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket62
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Förebyggande vård, Tandvård