Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Tandundersökning de senaste två åren

Antal personer per 100 invånare som undersökt sina tänder den senaste tvåårsperioden.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket62,6
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Förebyggande vård, Tandvård