Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Tandundersökning de senaste två åren
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tandundersökning de senaste två åren

Antal personer per 100 invånare som undersökt sina tänder den senaste tvåårsperioden.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket61,6
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Förebyggande vård, Tandvård

Källor

Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen