Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (101)

Mina enhetslistor

  • !
Ingen förekomst av albuminuri vid diabetes typ 1 – medicinklinik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12016Q12019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Ingen förekomst av albuminuri vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Andel personer, 18 år och äldre med diabetes typ 1 som inte har albuminuri. Medicinklinik.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Diabetes