Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (86)

Mina enhetslistor

  • !
Tillgång till blodbanan vid bloddialys vid njursvikt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Tillgång till blodbanan vid bloddialys vid njursvikt

Andel patienter med njursvikt som vid bloddialys har AV-fistel eller AV-graft.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket68,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt njurregister

Granskare

KG Prütz

Nyckelord

Njursjukdom