Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (85)

Mina enhetslistor

  • !
Tillgång till blodbanan vid bloddialys vid njursvikt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tillgång till blodbanan vid bloddialys vid njursvikt

Andel patienter med njursvikt som vid bloddialys har AV-fistel eller AV-graft.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket68,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Njursjukdom

Källor

Svenskt njurregister