Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (99)

Mina enhetslistor

  • !
Blödning efter tonsillektomi
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Blödning efter tonsillektomi

Andel patienter som återinläggs på sjukhus på grund av blödning inom 30 dagar efter tonsillektomi.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
RiketNI
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation

Nyckelord

Kirurgi, Öron-Näsa-Hals