Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (0)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blödning efter tonsillektomi

Andel patienter som återinläggs på sjukhus på grund av blödning inom 30 dagar efter tonsillektomi.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation

Nyckelord

Kirurgi, Öron-Näsa-Hals