Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Antibiotikaanvändning i tandvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Antibiotikaanvändning i tandvård

Antal uthämtade recept per 1000 invånare och år av antibiotika utskrivet av tandläkare.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket21
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Tandvård