Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Antibiotikaanvändning i tandvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Antibiotikaanvändning i tandvård

Antal uthämtade recept per 1000 invånare och år av antibiotika utskrivet av tandläkare.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket21
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Tandvård