Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Lämpliga sömnmedel till äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Lämpliga sömnmedel till äldre

Andel användare av sömnmedel som använder lämpliga sömnmedel (zopiklon) bland personer 75 år och äldre.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket62,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Läkemedelsbehandling