Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (83)

Mina enhetslistor

  • !
Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en akutmottagning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en akutmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en akutmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket78,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Martin Midböe

Nyckelord

Patienterfarenheter