Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (83)

Mina enhetslistor

  • !
Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en akutmottagning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en akutmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en akutmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket78,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Patienterfarenheter