Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patienter med fetma i rättspsykiatrisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patienter med fetma i rättspsykiatrisk vård

Andel patienter i rättspsykiatrisk vård med ett BMI-mått på 30 eller över 30.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (RättspsyK)

Granskare

Camilla Skåån

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Övervikt och fetma