Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Personer med undvikbara slutenvårdstillfällen - 65 år och äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Personer med undvikbara slutenvårdstillfällen - 65 år och äldre

Antalet personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare. Avser personer 65 år och äldre. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket4442,3
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Förebyggande vård, Vårdkonsumtion