Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (1546)

Mina enhetslistor

  • !
Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Patienterfarenheter, Primärvård

Källor

Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting