Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad 30 dagar efter planerad operation av tjocktarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överlevnad 30 dagar efter planerad operation av tjocktarmscancer

Andel patienter som var vid liv 30 dagar efter planerad operation av tjocktarmscancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket98,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

99

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 99 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

99

Svenska Kolorektalcancerregistret

Svenska kolorektalcancerregistret har angett 99 procent som som gräns för måluppfyllelse.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Tjocktarmscancer, Kirurgi, Cancer

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)