Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Nettokostnad för primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Nettokostnad för primärvård

Nettokostnad per invånare för primärvård exklusive hemsjukvård och läkemedel inom läkmedelsförmånen.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket4 546
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kostnader och produktivitet, Primärvård, Vårdkonsumtion

Källor

Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner