Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Nettokostnad för primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Nettokostnad för primärvård

Nettokostnad per invånare för primärvård exklusive hemsjukvård och läkemedel inom läkmedelsförmånen.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket4 391
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Nyckelord

Kostnader och produktivitet, Primärvård, Vårdkonsumtion