Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Fetma i befolkningen
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20072018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Fetma i befolkningen

Andel personer som beräknas ha ett BMI (Body Mass Index) på 30 eller högre. Mätperioden avser 4 år där det redovisade året är det sista.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket15 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Övervikt och fetma, Hälsoläge och levnadsvanor

Granskare

Sveriges Kommuner och Regioner

Källor

Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten