Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (821)

Mina enhetslistor

  • !
Positivt helhetsintryck hos patienter som varit inlagd på sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positivt helhetsintryck hos patienter som varit inlagd på sjukhus

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som varit inlagda på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket88 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Patienterfarenheter