Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (5)

Mina enhetslistor

  • !
Förstahandsantibiotika vid akut mediaotit, LM Förskrivna/ordinerade
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
April2017April2017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Förstahandsantibiotika vid akut mediaotit, LM Förskrivna/ordinerade

Andel antibiotikabehandlade akut mediaotitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12 månaderna, LM Förskrivna/ordinerade

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
MIRA (Folkhälsomyndigheten och Strama)
Procent

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

80

MIRA (Folkhälsomyndigheten och Strama)

Mer än 80%

Källor

Primärvårdskvalitet, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Infektionssjukdom, Primärvård, Läkemedelsbehandling, Barn och unga, Öron-Näsa-Hals, PrimärvårdsKvalitet