Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Multidisciplinär konferens vid huvud- och halscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Multidisciplinär konferens vid huvud- och halscancer

Andel patienter med huvud- och halscancer som bedöms vid multidisciplinär konferens inför behandlingsstart.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket97,6 %
Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

95

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer har angett 95 procent som mål (läppcancer exkluderat).

Källor

Kvalitetsregistret för huvud- och halscancer

Granskare

Martin Beran

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Huvud- och halscancer, Cancer