Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Operationsfrekvens - kataraktoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operationsfrekvens - kataraktoperation

Antal kataraktoperationer per 1000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket12,6
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Vårdkonsumtion, Ögonsjukdom

Källor

Nationella kataraktregistret