Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Operationsfrekvens - kataraktoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Operationsfrekvens - kataraktoperation

Antal kataraktoperationer per 1000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket12
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella kataraktregistret

Nyckelord

Vårdkonsumtion, Ögonsjukdom