Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (821)

Mina enhetslistor

  • !
Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som varit inlagd på sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som varit inlagd på sjukhus

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som varit inlagda på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket83 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Patienterfarenheter