Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Multidisciplinär konferens vid tjocktarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Multidisciplinär konferens vid tjocktarmscancer

Andel patienter med tjocktarmscancer där en multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut har ägt rum.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket96,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 100 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

90

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Svenska Kolorektalcancerregistret har angett 90 procent som gräns för måluppfyllelse.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Tjocktarmscancer, Cancer

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)