Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kvinnor med grundskola som högsta utbildning

Andel kvinnor som har grundskola som högsta utbildningsnivå.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket16,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Befolkningsstatistik, Statistiska Centralbyrån

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Sociala faktorer