Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kvinnor med grundskola som högsta utbildning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kvinnor med grundskola som högsta utbildning

Andel kvinnor som har grundskola som högsta utbildningsnivå.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket15,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Befolkningsstatistik, Statistiska Centralbyrån

Nyckelord

Sociala faktorer, Graviditet, förlossnings- och nyfödda