Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (1130)

Mina enhetslistor

  • !
Ingen förekomst av albuminuri vid diabetes – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Ingen förekomst av albuminuri vid diabetes – primärvård

Andel personer med diabetes, 18 år och äldre som inte har albuminuri. Primärvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket75,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Diabetes, Primärvård

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)