Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förbättrad symtombild vid rättspsykiatrisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Förbättrad symtombild vid rättspsykiatrisk vård

Andel patienter i rättspsykiatrisk vård med förbättrad symtombild under det senaste året.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket20,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (RättspsyK)

Granskare

Camilla Skåån

Nyckelord

Psykisk ohälsa