Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (57)

Mina enhetslistor

  • !
Väntande 30 dagar eller kortare till utredning eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatri
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Maj2017Maj2018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Väntande 30 dagar eller kortare till utredning eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatri

Andel som väntat 30 dagar eller kortare till utredning eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatri.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket22,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Barn och unga, Psykisk ohälsa, Väntetider och tillgänglighet