Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (57)

Mina enhetslistor

  • !
Väntande 30 dagar eller kortare till utredning eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatri
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Väntande 30 dagar eller kortare till utredning eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatri

Andel som väntat 30 dagar eller kortare till utredning eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatri.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Barn och unga, Väntetider och tillgänglighet