Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Rimlig väntetid till vård- eller hälsocentral
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Rimlig väntetid till vård- eller hälsocentral

Andel i befolkningen som tycker att väntetider till besök på vård- eller hälsocentral är rimliga i sitt landsting/sin region.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket61,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Förtroende för hälso- och sjukvården, Primärvård

Källor

Hälso- och sjukvårdsbarometern