Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (45)

Mina enhetslistor

  • !
Tid till operation vid förträngning av halspulsåder
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid till operation vid förträngning av halspulsåder

Tid till operation vid symtomgivande förträngning av halspulsådern. Mediantid i dagar.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket7
Dagar

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt kvalitetsregister för kärlkirurgi (Swedvasc)

Nyckelord

Kärlkirurgi, Väntetider och tillgänglighet