Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patientnöjdhet med kontakt, information och delaktighet vid rehabilitering med hörapparat
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientnöjdhet med kontakt, information och delaktighet vid rehabilitering med hörapparat

Patientens nöjdhet med kontakt, information och delaktighet vid rehabilitering med hörapparat. Siffran är ett medelvärde för svar med skala 1–5.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket4,19
Medelvärde

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Hörselrehabilitering, Öron-Näsa-Hals

Källor

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård (ÖNH)