Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patientnöjdhet med kontakt, information och delaktighet vid rehabilitering med hörapparat
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientnöjdhet med kontakt, information och delaktighet vid rehabilitering med hörapparat

Patientens nöjdhet med kontakt, information och delaktighet vid rehabilitering med hörapparat. Siffran är ett medelvärde för svar med skala 1–5.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket4,19
Medelvärde

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Hörselrehabilitering, Öron-Näsa-Hals

Granskare

Peter Nordqvist

Källor

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård (ÖNH)