Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (14)

Mina enhetslistor

  • !
Patientnöjdhet med kontakt, information och delaktighet vid rehabilitering med hörapparat
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patientnöjdhet med kontakt, information och delaktighet vid rehabilitering med hörapparat

Patientens nöjdhet med kontakt, information och delaktighet vid rehabilitering med hörapparat. Siffran är ett medelvärde för svar med skala 1–5.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket4,2
Medelvärde

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård (ÖNH)

Granskare

Peter Nordqvist

Nyckelord

Hörselrehabilitering, Öron-Näsa-Hals