Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Frånvaro av diabetes efter överviktskirurgi
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Frånvaro av diabetes efter överviktskirurgi

Andel patienter med läkemedelsbehandlad diabetes som ett år efter obesitasoperation upphört med läkemedelsbehandlingen. Mätperiod avser tid för uppföljning.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket61,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Övervikt och fetma, Diabetes, Läkemedelsbehandling

Källor

Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)