Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Operationsfrekvens för urininkontinens hos kvinnor
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Operationsfrekvens för urininkontinens hos kvinnor

Antal operationer vid urininkontinens per 100 000 kvinnor. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket98,7
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi, Vårdkonsumtion