Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (42)

Mina enhetslistor

  • !
Aktuell väntetid för utprovning av hörapparat
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Januari2016Januari2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Aktuell väntetid för utprovning av hörapparat

Antal veckor som en patient förväntas behöva vänta innan han eller hon får komma på ett första besök för utprovning av hörapparat.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Veckor

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Harald Grönqvist

Nyckelord

Hörselrehabilitering, Öron-Näsa-Hals, Väntetider och tillgänglighet