Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patienter med trycksår i slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patienter med trycksår i slutenvård

Andel patienter i slutenvård som har minst ett trycksår.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket12,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Säker vård

Granskare

Sveriges Kommuner och Regioner

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Regioner