Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patienter med trycksår i slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patienter med trycksår i slutenvård

Andel patienter i slutenvård som har minst ett trycksår.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket13,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Säker vård