Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (102)

Mina enhetslistor

  • !
Självskattad nytta av kataraktoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Självskattad nytta av kataraktoperation

Andel patienter med förbättrad självskattad synfunktion tre månader efter kataraktoperation

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket90,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella kataraktregistret

Granskare

Charlotta Zetterström och Mats Lundström

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Ögonsjukdom