Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (103)

Mina enhetslistor

  • !
Självskattad nytta av kataraktoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Självskattad nytta av kataraktoperation

Andel patienter med förbättrad självskattad synfunktion tre månader efter kataraktoperation

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket89,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella kataraktregistret

Granskare

Charlotta Zetterström och Mats Lundström

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Ögonsjukdom