Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (101)

Mina enhetslistor

  • !
Självskattad nytta av kataraktoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Självskattad nytta av kataraktoperation

Andel patienter med förbättrad självskattad synfunktion tre månader efter kataraktoperation

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket90,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella kataraktregistret

Granskare

Charlotta Zetterström och Mats Lundström

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Ögonsjukdom