Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (92)

Mina enhetslistor

  • !
Täckningsgrad i Riksstroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Täckningsgrad i Riksstroke

Andel strokepatienter som registreras i Riksstroke. Avser förstagångsstroke.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket89,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

92

Riksstroke

Riksstroke har 92 procent som hög måluppfyllelse

85

Riksstroke

Riksstroke har 85 procent som måttlig måluppfyllelse

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke, Deltagande i kvalitetsmätning

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)