Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (68)

Mina enhetslistor

  • !
Täckningsgrad i Riksstroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Täckningsgrad i Riksstroke

Andel strokepatienter som registreras i Riksstroke. Avser förstagångsstroke.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket88,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

92

Riksstroke

Riksstroke har 92 procent som hög måluppfyllelse

85

Riksstroke

Riksstroke har 85 procent som måttlig måluppfyllelse

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke, Deltagande i kvalitetsmätning