Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (91)

Mina enhetslistor

  • !
Registrering i Riksstroke – täckningsgrad
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Registrering i Riksstroke – täckningsgrad

Andel strokepatienter som registreras i Riksstroke. Avser förstagångsstroke.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket89,2 %
Riksstroke
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

92

Riksstroke

Riksstroke har 92 procent som hög måluppfyllelse

85

Riksstroke

Riksstroke har 85 procent som måttlig måluppfyllelse

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Nyckelord

Deltagande i kvalitetsmätning, Målnivå kvalitetsregister, Stroke