Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Barn med CP som bedömts av fysioterapeut
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Barn med CP som bedömts av fysioterapeut

Andel barn med CP som blivit bedömda av fysioterapeut.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket88 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP) har angivit 90 procent som målnivå

Källor

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Habilitering, Barn och unga