Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (21)

Mina enhetslistor

  • !
Barn med CP som bedömts av fysioterapeut
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Barn med CP som bedömts av fysioterapeut

Andel barn med CP som blivit bedömda av fysioterapeut.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket88 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Habilitering, Barn och unga