Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Barn med CP som bedömts av fysioterapeut
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Barn med CP som bedömts av fysioterapeut

Andel barn med CP som blivit bedömda av fysioterapeut.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket89,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)

Nyckelord

Barn och unga, Habilitering