Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (95)

Mina enhetslistor

  • !
Nedsatt funktionsförmåga (ADL-beroende) efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Nedsatt funktionsförmåga (ADL-beroende) efter stroke

Andel patienter som 3 månader efter stroke är beroende av andra för sin personliga ADL. Justerat för ålder, kön och patientens medvetandegrad vid insjuknandet

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket17,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Stroke