Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (95)

Mina enhetslistor

  • !
Nedsatt funktionsförmåga efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Nedsatt funktionsförmåga efter stroke

Andel strokepatienter som var ADL-beroende 3 månader efter akutfasen. Justerat för kön, ålder och medvetandegrad vid ankomst till sjukhuset.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket17,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Stroke