Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Nedsatt funktionsförmåga (ADL-beroende) efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Nedsatt funktionsförmåga (ADL-beroende) efter stroke

Andel patienter som 3 månader efter stroke är beroende av andra för sin personliga ADL. Justerat för ålder, kön och patientens medvetandegrad vid insjuknandet

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket21,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Stroke

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)