Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (76)

Mina enhetslistor

  • !
Registrerad diagnos vid njursjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Registrerad diagnos vid njursjukdom

Andel patienter som har registrerad njurmedicinsk diagnos vid njursjukdom, före start i dialys/transplantation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

75

Svenskt njurregister

Svenskt njurregister har som målnivå för denna indikator angett 75 procent.

75

Svenskt njurregister

Svenskt njurregister har som målnivå för denna indikator angett 75 procent.

Källor

Svenskt njurregister

Granskare

KG Prutz

Nyckelord

Njursjukdom