Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (76)

Mina enhetslistor

  • !
Registrerad diagnos vid njursjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Registrerad diagnos vid njursjukdom

Andel patienter som har registrerad njurmedicinsk diagnos vid njursjukdom, före start i dialys/transplantation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

75

Svenskt njurregister

Svenskt njurregister har som målnivå för denna indikator angett 75 procent.

Källor

Svenskt njurregister

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Njursjukdom